Zastosowania USG 3D

Zastosowania USG 3D

Badanie USG 3D wykonuje się coraz częściej, ale nie jest to domyślna forma ultrasonografii. Cały czas jeszcze w pierwszej kolejności najczęściej stosowane jest klasyczne badanie 2D. Nie jest to już jednak zasada.

Kiedy wykorzystuje się badanie USG 3D?

Zazwyczaj USG 3D to badanie, które wykonuje się dla potwierdzenia lub obalenia podejrzeń, jakie powstały w związku z wykonanym wcześniej klasycznym badaniem ultrasonograficznym. USG 3D oferuje obraz trójwymiarowy, który jest znacznie bardziej szczegółowy, dzięki czemu to, co na zwykłym badaniu jest podejrzanym cieniem, tutaj można bardzo dokładnie obejrzeć.

USG 3D, dzięki trzem wymiarom uzyskiwanym na obrazie wynikowym, daje możliwość lepszego ocenienia poziomu rozwoju dziecka w macicy, pomaga w lepszej ocenie stanu narządów rodnych kobiety walczącej z niepłodnością, a nawet może badać wnętrze organizmu płodu. Tego typu rozwiązanie jest szczególnie ważne w sytuacji, kiedy podejrzewane są wady wrodzone płodu. USG 3D pozwala je potwierdzić lub wykluczyć.